قافیه باران...

فصل باران است بارانی شویم...

قافیه باران...

فصل باران است بارانی شویم...

قافیه باران...

اول اینکه خدا دوست داره اگر یکی از ما کاری انجام میده اون کار رو درست محکم انجام بده ...
بعدشم اینکه دنیای پر از گناهی شده و سخته روزگار گذروندن تو این دنیایی که زندگی همین همین بچه مسلمونا رنگ و بوی خدا نداره و همه به فکر حل کردن مشکلاتشون هستن !
الهی لا تکلنی الی نفسی طرفه عین ابدا
راستی!
قدم کلیک هایتان بر چشم

من یه سرباز تنبل تو سپاه سید علی هستم که دوره آموزش پشت جبهه ام خیلی طول کشیده و هنوز آمادگی رفتن به خط مقدم رو ندارم

تو رو خدا اگر کسی این مطلب رو خوند و از اوضاع من مطلع شد برام دعا کنه

سرافراز باشید

یا علی مدد